uw gezondheid, onze focus

Zet gezondheid op de kaart in uw gemeente of stad!

Gezondheid wordt alsmaar belangrijker in ons dagelijkse leven. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, … Mensen maken bewuste keuzes om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun leefomgeving. Dus hebben we een fictieve partij in het leven geroepen: de Partij voor een Gezonde Gemeente (PGG).

Waarom PGG? Het volledige Vlaamse preventielandschap wil met deze campagne aandacht vragen voor een kerngezonde leefomgeving en gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Tegen 2025 willen we van elke stad of gemeente een Gezondere Gemeente maken. Als beleidsmaker kan ook u een beleid maken met 'gezond' verstand. Zo’n 270 Vlaamse gemeenten zitten al op het goede spoor: zij werken volgens de principes van een Gezonde Gemeente aan gelijke gezondheidskansen in een gezonde omgeving voor iedereen.

Zin in gezonde gemeente 2.0? Plaats gezondheid op uw programma voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018!

Kiest u voor gezondheid? Laat u dan hier inspireren. Ontdek per speerpunt de concrete acties en praktijkvoorbeelden die van uw gemeente een gezondere gemeente maken.

 • Zorg- en welzijns-
  voorzieningen
  icoon - zorg- en welzijnsvoorzieningen
  icoon - zorg- en welzijnsvoorzieningen  

  Zorg- en welzijnsvoorzieningen

  Zorg, welzijn en nazorg zijn de sterke pijlers van een integraal lokaal sociaal beleid, maar ook preventie speelt een cruciale rol. Elke gemeente kan het verschil maken door de bestaande zorg- en welzijnsvoorzieningen en -diensten aan te moedigen om meer oog te hebben voor preventie in hun reguliere werking. Ze kunnen risico’s en/of problemen tijdig detecteren en erger voorkomen via zorg en begeleiding. De uitdaging bestaat erin om alle preventie- en gezondheidsinitiatieven breed toegankelijk te maken en de samenwerking tussen gemeente, OCMW, zorgverstrekkers en welzijnsdiensten te bevorderen.

  Download inspiratie voor uw gemeente (PDF)
 • Gezonde publieke
  ruimte
  icoon - gezonde publieke ruimtes
  icoon - gezonde publieke ruimtes  

  Gezonde publieke ruimte

  Goed begonnen, is half gewonnen. Alles start bij een ruimtelijk beleid dat de gezondheid stimuleert, zowel op mentaal als fysiek vlak. Denk aan inrichting en extra overstapmogelijkheden volgens het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens… Of aan een publieke ruimte die minder luchtverontreiniging en geluidshinder realiseert, die inspireert tot meer beweging en een plek waar mensen elkaar ontmoeten, die mentale rust brengt en die gezonde voeding promoot.

  Download inspiratie voor uw gemeente (PDF)
 • Gezonde
  wijk
  icoon - een gezonde wijk
  icoon - een gezonde wijk  

  Gezonde wijk

  Onderschat de kracht van gedreven burgers niet. Ze zetten hun schouders onder initiatieven om wijken en buurten levendig en aantrekkelijk te maken voor al wie er woont, speelt en werkt. Een dynamiek om te koesteren als Gezonde Gemeente. Stimuleert en organiseert u laagdrempelige wijkactiviteiten, dan beïnvloedt u ook de sociale, mentale en fysieke gezondheid van de buurtbewoners. Resultaat? Meer solidariteit, meer veiligheid en een meer leefbare gemeente.

  Download inspiratie voor uw gemeente (PDF)
 • Gezond
  wonen
  icoon - gezond wonen
  icoon - gezond wonen  

  Gezond wonen

  Een Gezonde Gemeente streeft naar een woonbeleid dat maximaal rekening houdt met de gezondheid van de bewoners – zowel binnen als buitenshuis. Dat betekent promoten van wonen in de kern in functie van meer bewegen, sociaal contact en van een nabij voedingsaanbod, zorg- en welzijnsdiensten. Daarnaast zet een Gezonde Gemeente in op bewust maken van mensen hoe zij hun woning gezond kunnen maken en houden.

  Download inspiratie voor uw gemeente (PDF)
 • Gezondheid en
  veiligheid
  icoon - gezondheid en veiligheid
  icoon - gezondheid en veiligheid  

  Gezondheid en veiligheid

  Een gemeente is pas echt gezond als ze ook veilig is. En dat reikt ver: van valveilige woningen en voetpaden over veilig verkeer tot het voorkomen van overlast door alcohol en drugsmisbruik. Als burgers zich veilig voelen, verbetert hun welzijn. Tegelijk gaat de sociale samenhang erop vooruit en versterkt het buurtgevoel. Veilige wijken ontstaan enkel wanneer preventie en handhaving optimaal op elkaar afgestemd zijn, doordacht en op lange termijn.

  Download inspiratie voor uw gemeente (PDF)
 • Gezond
  klimaat
  icoon - gezond klimaat
  icoon - gezond klimaat  

  Gezond klimaat

  De positieve impact van een gezond klimaat is groot want het bevordert zowel de fysieke als mentale gezondheid van de burgers. Een Gezonde Gemeente draagt daarom ook haar steentje bij aan een klimaatvriendelijke gemeente in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en de klimaatdoelstellingen van Parijs. Structurele maatregelen zoals verminderen van schadelijke luchtverontreiniging en inzetten op duurzame ontwikkelingen zoals energiezuinig bouwen zijn hierbij belangrijk. Daarnaast is het van belang om de bevolking te sensibiliseren over gezondheidsrisico’s die gedeeltelijk veroorzaakt worden door de klimaatverandering. Denk hier bijvoorbeeld aan hittepreventie, de opmaak van een warmteactieplan, tekenpreventie en pesticidengebruik. Gemeenten besteden best aandacht aan het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten op korte termijn en werken aan een gezonder klimaat op lange termijn.

  Download inspiratie voor uw gemeente (PDF)